Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

WHEAT [HVETE] - Wheat unspecified - A3_9, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Stavanger
Fra Til
1 1865 5 39
2 1866 6 32
3 1867 7 55
4 1870 5 116
5 1871 6 68
6 1875 5 68

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.