Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

WHEAT FLOUR [HVETEMEL] - Flour - A4_1, bismerpund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1826 18 0
2 1827 14 60
3 1828 16 30
4 1829 28 60
5 1830 24 6
6 1834 16 60
7 1836 15 90
8 1839 19 60
9 1842 18 32

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.