Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

WHEAT FLOUR [HVETEMEL] - Flour Copenhagen - A4_8, våger, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1875 1 48
2 1876 1 49

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.