Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

WHEAT FLOUR [HVETEMEL] - Flour fine quality, casks - A4_3, kg, 90

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1839 2 105
2 1840 3 3
3 1841 2 38
4 1842 2 30
5 1845 2 15
6 1846 2 30
7 1847 2 105

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.