Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

WHEAT FLOUR [HVETEMEL] - Flour fine quality, sacks - A4_4, kg, 96

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1870 2 2
2 1871 1 112

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.