Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

WHEAT FLOUR [HVETEMEL] - Flour ordinary quality - A4_5, kg, 100

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1866 8 4
2 1867 9 56
3 1868 10 18
4 1869 7 68
5 1870 7 47
6 1871 8 78
7 1872 8 74
8 1873 8 103
9 1874 8 27
10 1875 6 103
11 1876 6 118

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.