Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

WILD ANIMAL SKINS [VILLDYRSKINN] - Otter skin oterskinn - I5_4, stykk, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1874 3 8
2 1875 2 95
3 1876 2 49

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.