Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

WOOD [TRELAST] - Avg. import price UK: Norway & Sweden planed deals - J2_5, load, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Nasjonal
Fra Til
1 1870 10 63
2 1871 9 11
3 1872 9 73
4 1873 12 2
5 1874 14 46
6 1875 12 21
7 1876 11 94

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.