Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

WOOD [TRELAST] - Deals, avg. export price planed deals - J2_2, kubikkmeter, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Nasjonal
Fra Til
1 1871 6 102
2 1872 8 34
3 1873 9 113
4 1874 10 92
5 1875 9 13
6 1876 8 83

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.