Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Beech barrels - K2_6, last, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1857 6 81
2 1861 6 0
3 1862 5 104
4 1863 5 87
5 1864 5 1
6 1865 5 75
7 1866 5 89
8 1867 5 42
9 1868 5 41
10 1869 5 32
11 1870 5 52
12 1871 4 101
13 1872 5 52
14 1873 5 53
15 1874 6 26
16 1875 6 45

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.