Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Fir barrels - K2_4, last, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1857 5 88
2 1861 5 0
3 1862 4 94
4 1863 4 75
5 1864 4 22
6 1865 4 98
7 1866 4 94
8 1867 4 63
9 1868 4 39
10 1869 4 68
11 1870 4 100
12 1871 3 104
13 1872 4 42
14 1873 4 42
15 1874 5 45
16 1875 5 57
17 1876 5 4

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.