Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Oak barrels - K2_7, stykk, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1861 1 36
2 1862 1 25
3 1863 1 5
4 1864 118
5 1865 1 20
6 1866 1 36
7 1867 1 33
8 1868 1 18
9 1869 1 21
10 1870 1 24
11 1871 1 17
12 1872 1 70
13 1873 1 75
14 1874 1 56
15 1875 1 59
16 1876 1 49

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.