Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Oak barrels hele eketønner - K2_2, stykk, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1815 20 0
2 1816 24 0

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1817 2 0
2 1822 1 72
3 1823 2 48
4 1824 2 0
5 1825 1 66
6 1826 1 42
7 1827 1 54
8 1828 1 30
9 1829 1 24
10 1830 1 12
11 1831 1 12
12 1832 1 24
13 1833 1 48
14 1834 1 36
15 1835 1 36
16 1836 1 24
17 1837 1 24
18 1838 1 12
19 1839 1 6
20 1840 1 3
21 1841 1 6
22 1842 1 12
23 1843 1 12
24 1844 1 9
25 1845 1 6
26 1846 1 12
27 1847 1 9
28 1848 117
29 1849 108
30 1850 114
31 1851 111
32 1852 114
33 1853 1 12
34 1854 1 27
35 1855 1 57
36 1856 1 78
37 1857 1 27
38 1858 1 9
39 1859 1 24
40 1860 1 72
41 1861 1 75
42 1862 1 30
43 1863 1 21
44 1864 1 12
45 1865 1 36

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.