Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Risør
År: 1759
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat: To ulike lister for November. Den først daterte er transkribert.

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Rug tønner 1 3 2 48 2 48 2 20 2 16 2 24 2 24 2 32 2 32 2 32 2 37
2 Bygg tønner 1 2 48 2 24 2 72 1 48 1 48 1 24 1 16 1 48 1 48 2 2 8 2 8 1 81
3 Malt tønner 1 2 72 2 24 2 80 1 88 1 72 1 48 1 48 1 56 1 72 2 16 2 48 2 48 2 8
4 Erter tønner 1 2 48 3 24 2 48 2 72 2 72 2 73
5 Gryn, bygg tønner 1 4 16 4 24 4 20
6 Smør tønner 1 28 20 20 22 24 24 24 29 29 29 8 24 89
7 Flesk lispund 1 20 20
8 Deler, furu, 11-12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 12 12
9 Deler, furu, undermåls hundreder 1 6 6
10 Flesk skippund 1 24 19 20 20 20 20 20 58 20 77
11 Hvete tønner 1 3 48 3 48
12 Jern, kakkelovner skippund 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
13 Ost lispund 1 1 16 1 16
14 Jern, stangjern skippund 1 10 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 80 11
15 Bord, furu, 11-12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 11 12 11 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 72 12
16 Bord, furu, undermåls hundreder 1 5 48 5 48 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 88
17 Bokhvetegryn tønner 1 3 72 4 3 84
18 Ost skippund 1 10 10 10 10
19 Havre tønner 1 1 1 1 8 1 3
20 Gryn tønner 1 4 48 4 72 4 60
21 Talg lispund 1 1 32 1 32
22 Flesk lispund 1 1 1

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.