Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Flekkefjord
År: 1759
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat: Efterskrevne varer

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars Mai Juni Juli Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Rug tønner 1 4 24 4 32 4 48 2 2 48 2 48 2 24 3 17
2 Erter tønner 1 2 48 3 2 72
3 Bygg tønner 1 3 3 3 1 48 1 48 1 48 1 48 2 13
4 Malt tønner 1 3 3 3 1 48 1 48 1 48 1 48 2 13
5 Havre tønner 1 1 48 1 48 1 72 1 1 1 1 1 24
6 Gryn tønner 1 3 3

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.