Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Halden
År: 1764
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni August September Oktober November V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Hvete tønner 1 4 4 4 4 48 4 4 16
2 Rug tønner 1 3 48 4 3 3 48 3 3 48 2 48 3 3 3 24 3 3 24 3 24 3 48 3 3 24 3 24 3 48 3 24 3 48 3 7 3 41
3 Bygg tønner 1 2 72 3 2 2 24 2 2 48 3 3 2 48 3 3 3 3 24 2 63 2 84
4 Malt tønner 1 3 2 24 2 48 2 24 2 48 2 2 72 2 48 2 72 2 48 2 72 2 72 3 3 3 24 2 51 2 78
5 Havre tønner 1 1 48 1 72 1 24 1 48 1 48 1 72 2 2 2 24 1 72 2 1 64 1 84
6 Erter tønner 1 4 4 64 4 4 48 4 3 48 4 4 4 48 4 4 64 3 48 4 5 5 48 4 4 64 4 4 48
7 Gryn tønner 1 6 6 48 4 48 4 72 4 4 48 4 6 5 48 5 72 8 8 48 6 7 5 48 6 5 42 6 12
8 Smør quarter 1 8 10 9 10 9 10 7 8 7 8 7 48 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 52 8 57
9 Flesk skippund 1 24 26 26 28 26 28 26 28 20 25 26 28 26 28 26 30 24 26 26 28 24 94 27 46
10 Ost skippund 1 12 15 19 20 24 26 16 18 17 73 19 73
11 Jern, stangjern, norsk skippund 1 12 13 12 11 12 12 12 12 11 12 12 11 12 12 11 67 12 10
12 Jern, stangjern, svensk skippund 1 10 11 10 10 48 10 10 48 10 9 10 10 48 9 10 10 11 10 11 10 9 81 10 43
13 Deler, 5-6 alen, 1 1/8 tommer, beste sort hundreder 1 12 13 12 13 12 13 11 12 10 48 12 48 11 13 12 13 10 12 12 13 11 48 12 11 39 12 63
14 Deler, 4-5 alen, 1 1/8 tommer, beste sort hundreder 1 9 10 9 10 9 48 11 48 9 10 8 48 10 8 48 10 9 10 8 10 9 10 9 10 8 82 10 15

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.