Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Christiania
År: 1755
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – apr. Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Hvete tønner 1 2 48 3 2 48 3 2 48 3 2 48 3 2 48 3 3 48 4 3 3 48 3 3 48 3 3 48 2 68 3 20
2 Rug tønner 1 2 2 24 2 2 24 2 2 24 2 2 24 2 2 24 2 2 24 2 24 2 48 2 2 24 2 24 2 48 2 4 2 28
3 Malt tønner 1 1 24 1 48 1 1 24 1 16 1 24 1 12 1 24 1 16 1 48 1 16 1 24 1 48 1 72 1 48 1 72 1 48 1 72 1 25 1 46
4 Bygg tønner 1 1 24 1 48 1 1 24 1 16 1 24 1 12 1 24 1 16 1 48 1 16 1 24 1 24 1 48 1 24 1 48 1 24 1 48 1 19 1 40
5 Havre tønner 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72 1 1 1 24 1 1 24 76 1 4
6 Jern skippund 1 9 11 8 11 8 11 8 11 8 11 8 19 11
7 Jern, svensk skippund 1 8 48 9 8 48 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 48 9 8 9 7 48 9 8 20 9
8 Smør tønner 1 22 24 22 24 24 28 22 24 22 24 22 24 24 26 22 24 22 24 22 32 24 48
9 Ost skippund 1 12 14 10 12 12 14 12 14 12 14 12 14 12 14 12 14 12 14 11 80 13 80
10 Flesk skippund 1 18 20 18 20 18 20 18 20 18 20 18 20 20 21 18 20 18 20 18 16 20 8
11 Deler, furu, 11-12 fot, 2 1/2 tommer hundreder 1 10 24 10 24 10 24 10 24 10 24 10 24 10 24 10 24 10 24
12 Deler, gran, 11-12 fot, 2 1/2 tommer hundreder 1 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20
13 Deler, furu, 9-10 fot, 1 1/4-1 1/2 tommer hundreder 1 4 14 4 14 4 14 4 14 4 14 4 14 4 14 4 14 4 14 4 14
14 Deler, gran, 9-10 fot, 1 1/4-1 1/2 tommer hundreder 1 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12
15 Deler, gran, 9-10 fot, 2 1/2 tommer hundreder 1 6 16 6 16 6 16 6 16 6 16 6 16 6 16 6 16 6 16 6 16
16 Deler, furu, 10-12 fot, 2 1/2 tommer hundreder 1 10 24 10 24
17 Deler, gran, 10-12 fot, 2 1/2 tommer hundreder 1 8 20 8 20
18 Jern, stangjern skippund 1 8 11 8 11 8 11 8 11 8 11

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.