Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Christiania
År: 1757
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – apr. Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Hvete tønner 1 4 4 24 4 4 48 4 4 48 4 48 5 4 48 5 4 4 48 5 48 6 4 48 5 5 24 5 48 4 35 4 73
2 Rug tønner 1 2 48 3 3 3 24 3 3 24 2 72 3 3 48 3 72 2 72 3 3 3 24 3 3 24 3 24 3 48 2 82 3 18
3 Malt tønner 1 2 2 16 2 24 2 48 2 24 2 48 2 2 24 2 2 24 1 88 2 2 48 3 3 3 24 3 3 24 2 23 2 46
4 Bygg tønner 1 2 2 16 2 2 24 2 24 2 48 2 2 24 2 2 24 1 72 2 2 48 2 72 2 72 3 3 3 24 2 18 2 40
5 Havre tønner 1 1 72 1 80 1 72 2 1 24 1 48 1 12 1 24 1 24 1 48 1 1 16 1 48 1 72 1 48 1 72 1 72 2 1 49 1 66
6 Jern skippund 1 8 11 8 11 8 11 8 11 8 11 8 11 8 11
7 Jern, svensk skippund 1 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9
8 Smør tønner 1 26 28 22 24 24 25 22 24 22 24 18 20 28 30 26 28 18 19 23 62 25 46
9 Ost skippund 1 14 16 9 10 10 11 12 14 12 14 12 14 14 16 12 14 14 16 12 55 14 39
10 Flesk skippund 1 20 22 18 20 20 21 18 20 18 20 21 22 22 24 21 22 21 22 19 87 21 55
11 Deler, furu, 11-12 fot, 2 1/2 tommer hundreder 1 10 24 10 24 10 24 10 24 10 24 10 24 10 24 10 24 10 24 10 24
12 Deler, gran, 11-12 fot, 2 1/2 tommer hundreder 1 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20
13 Deler, furu, 9-10 fot, 1 1/4-1 1/2 tommer hundreder 1 4 14 4 14 4 14 4 14 4 14 4 14 4 14 4 14 4 14 4 14
14 Deler, gran, 9-10 fot, 1 1/4-1 1/2 tommer hundreder 1 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12
15 Deler, gran, 9-10 fot, 2 1/2 tommer hundreder 1 6 16 6 16 6 16 6 16 6 16 6 16 6 16 6 16 6 16 6 16
16 Deler, furu, 10-12 fot, 2 1/2 tommer hundreder 1
17 Deler, gran, 10-12 fot, 2 1/2 tommer hundreder 1
18 Jern, stangjern skippund 1 8 11 8 11 8 11 8 11

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.