Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Christiania
År: 1758
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – apr. Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Hvete tønner 1 4 48 5 4 72 5 5 5 24 4 48 5 4 4 48 4 4 48 4 4 24 4 4 48 4 4 48 4 34 4 76
2 Rug tønner 1 3 48 3 72 4 4 24 4 48 4 72 4 4 48 3 3 24 3 3 24 3 3 24 3 3 48 3 24 3 48 3 46 3 74
3 Malt tønner 1 2 72 3 2 72 3 2 48 2 72 2 72 3 2 48 2 72 2 2 48 2 12 2 24 2 2 24 2 24 2 48 2 47 2 72
4 Bygg tønner 1 2 72 3 2 72 3 2 48 2 72 2 72 3 2 48 2 72 2 2 24 2 12 2 24 2 2 24 2 24 2 48 2 47 2 70
5 Havre tønner 1 2 2 24 2 2 24 2 2 32 2 24 2 48 1 24 1 48 1 72 2 1 1 24 84 1 1 24 1 48 1 67 1 90
6 Jern skippund 1 8 11 8 11 8 48 9 8 11 8 11 8 6 10 72
7 Jern, svensk skippund 1 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 11 8 9 8 9 8 9 8 9 16
8 Smør tønner 1 26 28 26 28 24 28 26 28 26 28 24 26 26 28 26 28 24 26 25 48 27 64
9 Ost skippund 1 14 16 12 14 12 14 12 14 12 14 12 14 12 14 12 14 12 14 12 63 14 63
10 Flesk skippund 1 22 24 22 24 18 20 21 22 24 26 20 22 21 22 21 22 24 26 21 57 23 33
11 Deler, furu, 11-12 fot, 2 1/2 tommer hundreder 1 10 24 10 24 10 24 10 24 10 24 10 24 10 24 10 24 10 24 10 24
12 Deler, gran, 11-12 fot, 2 1/2 tommer hundreder 1 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20
13 Deler, furu, 9-10 fot, 1 1/4-1 1/2 tommer hundreder 1 4 14 4 14 4 14 4 14 4 14 4 14 4 14 4 14 4 14 4 14
14 Deler, gran, 9-10 fot, 1 1/4-1 1/2 tommer hundreder 1 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12
15 Deler, gran, 9-10 fot, 2 1/2 tommer hundreder 1 6 16 6 16 6 16 6 16 6 16 6 16 6 16 6 16 6 16 6 16
16 Deler, furu, 10-12 fot, 2 1/2 tommer hundreder 1
17 Deler, gran, 10-12 fot, 2 1/2 tommer hundreder 1
18 Jern, stangjern skippund 1 8 11 8 11 8 11 8 11 8 11

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.