Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Christiania
År: 1761
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – feb. April Mai Juni August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Hvete tønner 1 3 3 48 2 72 3 2 48 2 72 2 2 48 3 3 48 3 48 4 3 3 48 3 24 3 48 3 24 3 48 2 89 3 31
2 Rug tønner 1 2 24 2 48 1 72 3 48 1 48 1 72 1 48 1 72 1 48 1 72 1 48 1 72 2 2 24 2 24 2 32 1 72 2 1 79 2 20
3 Malt tønner 1 2 2 24 1 48 1 72 1 24 1 48 1 24 1 36 1 36 1 48 1 48 1 72 1 72 2 1 72 2 1 32 1 48 1 54 1 75
4 Bygg tønner 1 2 2 24 1 48 1 72 1 1 24 1 1 12 1 24 1 48 1 24 1 48 1 48 1 72 1 72 2 1 24 1 48 1 43 1 66
5 Havre tønner 1 1 24 1 48 1 1 12 1 1 8 72 1 72 1 1 1 24 72 1 1 1 24 72 1 91 1 16
6 Jern skippund 1 8 11 8 11 8 11 8 11 8 11 8 11 8 11 8 11 8 11
7 Jern, svensk skippund 1 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9
8 Smør tønner 1 24 28 24 28 24 28 24 28 22 24 26 28 24 28 26 28 26 28 24 38 27 57
9 Ost skippund 1 10 12 10 12 10 12 10 12 9 10 10 12 10 12 10 11 12 14 10 10 11 86
10 Flesk skippund 1 18 20 18 20 17 19 16 18 16 18 16 20 18 20 20 22 21 22 17 77 19 86
11 Deler, furu, 11-12 fot, 2 1/2 tommer hundreder 1 10 24 10 24 10 24 10 24 10 24 10 24 10 24 10 22 10 24 10 23 77
12 Deler, gran, 11-12 fot, 2 1/2 tommer hundreder 1 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20
13 Deler, furu, 9-10 fot, 1 1/4-1 1/2 tommer hundreder 1 4 14 4 14 4 14 4 14 4 14 4 14 4 14 4 14 4 14 4 14
14 Deler, gran, 9-10 fot, 1 1/4-1 1/2 tommer hundreder 1 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12
15 Deler, gran, 9-10 fot, 2 1/2 tommer hundreder 1 6 16 6 16 6 16 6 16 6 16 6 16 6 16 6 16 6 16 6 16
16 Deler, furu, 10-12 fot, 2 1/2 tommer hundreder 1
17 Deler, gran, 10-12 fot, 2 1/2 tommer hundreder 1
18 Jern, stangjern skippund 1 8 11 8 11

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.