Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Christiania
År: 1763
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – apr. Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Hvete tønner 1 4 48 5 4 4 48 4 4 48 3 24 3 48 3 48 3 72 4 24 4 48 4 4 24 4 24 4 48 4 24 4 48 4 12 4 47
2 Rug tønner 1 3 48 4 3 3 24 3 3 48 3 3 24 3 3 24 3 3 24 3 3 24 3 24 3 48 3 24 3 48 3 20 3 54
3 Malt tønner 1 2 72 3 2 48 2 72 2 48 3 2 24 2 48 2 24 2 48 2 48 2 72 2 48 2 72 2 48 2 72 2 48 2 72 2 52 2 78
4 Bygg tønner 1 2 72 3 2 48 2 72 2 48 3 2 48 2 72 2 24 2 48 2 24 2 48 2 24 2 48 2 24 2 48 2 24 2 48 2 46 2 72
5 Havre tønner 1 1 48 2 1 72 2 1 72 2 1 24 1 48 1 24 1 48 2 2 12 2 2 24 1 72 2 1 48 1 72 1 58 1 89
6 Jern skippund 1 8 11 8 11 8 11 8 11 8 11 8 11 8 11 8 11 8 11
7 Jern, svensk skippund 1 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9
8 Smør tønner 1 28 30 30 34 30 32 32 34 32 36 34 36 36 38 36 38 36 38 31 50 33 83
9 Ost skippund 1 12 14 10 13 14 16 13 48 14 14 15 12 15 16 18 14 16 14 16 12 93 14 88
10 Flesk skippund 1 20 21 20 22 20 24 22 24 23 24 24 26 26 28 24 26 24 26 21 89 23 65
11 Deler, furu, 11-12 fot, 2 1/2 tommer hundreder 1 10 24 10 24 10 24 10 24 10 24 10 24 10 24 10 24 10 24 10 24
12 Deler, gran, 11-12 fot, 2 1/2 tommer hundreder 1 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20
13 Deler, furu, 9-10 fot, 1 1/4-1 1/2 tommer hundreder 1 4 14 4 14 4 14 4 14 4 14 4 14 4 14 4 14 4 14 4 14
14 Deler, gran, 9-10 fot, 1 1/4-1 1/2 tommer hundreder 1 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12
15 Deler, gran, 9-10 fot, 2 1/2 tommer hundreder 1 6 16 6 16 6 16 6 16 6 16 6 16 6 16 6 16 6 16 6 16
16 Deler, furu, 10-12 fot, 2 1/2 tommer hundreder 1
17 Deler, gran, 10-12 fot, 2 1/2 tommer hundreder 1
18 Jern, stangjern skippund 1 8 11 8 11

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.