Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Christiania
År: 1766
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Mars Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Hvete tønner 1 4 72 5 4 48 4 72 4 4 48 3 48 4 3 72 4 24 4 4 24 4 14 4 24 4 72 4 48 5 4 13 5 60
2 Rug tønner 1 3 48 3 72 3 3 24 2 72 3 2 48 3 2 48 3 2 72 3 2 48 3 3 3 24 3 3 24 2 80 3 16
3 Malt tønner 1 2 72 3 2 24 2 48 2 2 24 1 72 2 1 72 2 2 2 24 2 24 2 48 2 48 2 72 2 48 2 72 2 19 2 43
4 Bygg tønner 1 3 3 24 2 2 24 2 2 24 1 72 2 1 72 2 1 72 2 2 24 2 48 2 48 2 72 2 48 2 72 2 16 2 40
5 Havre tønner 1 1 48 1 72 1 24 1 48 1 24 1 48 1 24 1 48 1 24 1 48 1 24 1 48 1 1 24 1 24 1 48 1 24 1 48 1 24 1 48
6 Jern skippund 1 8 11 8 11 8 11 8 11 8 11 8 11 8 11 8 11
7 Jern, svensk skippund 1 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9
8 Smør tønner 1 30 32 32 34 34 36 28 32 28 32 31 34 30 33 32 34 32 34 30 73 33 41
9 Ost skippund 1 12 14 12 14 13 15 12 14 12 14 12 14 12 13 12 14 12 14 12 10 14
10 Flesk skippund 1 26 28 24 25 24 26 24 26 22 24 22 26 22 26 20 24 22 24 22 86 25 43
11 Deler, furu, 11-12 fot, 2 1/2 tommer hundreder 1 10 24 10 24 10 24 10 24 10 24 10 24 10 24 10 24 10 24 10 24
12 Deler, gran, 11-12 fot, 2 1/2 tommer hundreder 1 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20
13 Deler, furu, 9-10 fot, 1 1/4-1 1/2 tommer hundreder 1 1 24 1 48 4 14 4 14 4 14 4 14 4 14 4 14 4 14 4 14 3 66 12 57
14 Deler, gran, 9-10 fot, 1 1/4-1 1/2 tommer hundreder 1 4 14 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 11 12 22
15 Deler, gran, 9-10 fot, 2 1/2 tommer hundreder 1 6 16 6 16 6 16 6 16 6 16 6 16 6 16 6 16 6 16 6 16
16 Deler, furu, 10-12 fot, 2 1/2 tommer hundreder 1
17 Deler, gran, 10-12 fot, 2 1/2 tommer hundreder 1
18 Jern, stangjern skippund 1 8 11 8 11 8 11

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.