Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Christiania
År: 1747
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Hvete tønner 1 3 3 24 3 3 24 3 3 24 3 3 24 3 3 24 3 3 24 3 3 32 3 3 32 3 3 24 3 3 24 3 3 25
2 Rug tønner 1 2 48 2 72 2 48 3 1 72 2 24 1 72 2 24 2 2 48 2 2 48 2 2 24 2 2 24 2 2 24 2 24 2 48 2 14 2 48
3 Malt tønner 1 1 48 1 72 1 48 1 72 1 48 1 72 1 32 1 48 1 48 1 72 1 72 1 84 1 60 1 72 1 60 1 72 1 72 2 1 72 2 1 55 1 75
4 Bygg tønner 1 1 48 1 72 1 48 2 1 72 2 1 24 1 48 1 48 1 72 1 48 1 84 1 48 1 72 1 48 1 72 1 24 1 48 1 48 1 72 1 46 1 73
5 Havre tønner 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72 1
6 Jern skippund 1 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10
7 Jern, svensk skippund 1 5 72 6 18 20 5 72 6 5 72 6 5 72 6 5 72 6 5 72 6 5 72 6 5 72 6 5 72 6 24 6 73 7 17
8 Smør tønner 1 18 20 18 20 18 20 18 20 18 20 18 20 18 20 18 20 22 24 22 24 18 64 20 64
9 Ost skippund 1 6 8 8 10 7 8 8 10 8 10 8 9 8 10 8 10 10 12 8 10 7 56 9 40
10 Flesk skippund 1 16 18 18 20 15 17 12 14 12 14 14 15 14 15 14 15 18 20 18 20 15 23 16 95
11 Deler, furu, 11-12 fot, 2 1/2 tommer hundreder 1 6 16 6 16 6 16 6 16 6 16 6 16 6 16 6 16 6 16 6 16 6 16
12 Deler, gran, 11-12 fot, 2 1/2 tommer hundreder 1 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12
13 Deler, furu, 9-10 fot, 1 1/4-1 1/2 tommer hundreder 1 3 10 3 10 3 10 3 10 3 10 3 10 3 10 3 10 3 10 3 10 3 10
14 Deler, gran, 9-10 fot, 1 1/4-1 1/2 tommer hundreder 1 2 48 7 2 48 7 2 48 7 2 48 7 2 48 7 2 48 7 2 48 7 2 48 7 2 48 7 2 48 7 2 48 7
15 Deler, gran, 9-10 fot, 2 1/2 tommer hundreder 1 3 10 3 10 3 10 3 10 3 10 3 10 3 10 3 10 3 10 3 10 3 10

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.