Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Halden
År: 1761
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Smør quarter 1 6 6 5 48 6 6 6 6 48 6 6 48 7 7 7 6 24 6 34
2 Hvete tønner 1 3 24 3 24 3 24 3 2 48 2 72 2 24 2 48 2 48 3 2 48 3 3 2 81 2 87
3 Rug tønner 1 2 24 2 24 2 1 72 1 56 1 48 2 1 48 1 72 2 2 24 2 2 24 2 2 24 1 86 1 95
4 Erter tønner 1 2 48 2 64 2 24 2 2 48 2 2 24 2 24 2 24 2 48 2 29 2 35
5 Malt tønner 1 2 32 2 1 72 1 72 1 32 1 1 24 1 48 1 24 1 48 1 72 2 1 72 1 62 1 67
6 Bygg tønner 1 1 72 1 72 1 72 1 72 1 16 1 8 1 24 1 48 1 24 1 24 1 48 2 2 24 1 48 1 48 1 54
7 Havre tønner 1 88 3 1 1 88 1 1 1 12 1 1 1 1 6 1 1 15 1 16
8 Flesk skippund 1 18 20 16 16 19 20 19 20 18 19 18 20 14 15 17 52 18 20
9 Jern, stangjern, norsk skippund 1 11 11 11 12 11 11 11 48 11 11 48 11 12 11 11 19 11 29
10 Jern, stangjern, svensk skippund 1 11 11 11 11 10 10 48 10 10 11 48 10 10 58 10 63
11 Deler, furu, læst, 5-6 alen lang, 1 1/8 tommer storhundreder 1 11 13 11 12 11 12 10 12 10 72 12 25
12 Deler, furu, ordinær, 4-5 alen lang, 1 1/8 tommer storhundreder 1 8 10 10 10 48 9 48 10 9 10 9 10 10 11
13 Delere, furu, ringere sort, 4-5 alen lang, 1 1/8 tomme tykk storhundreder 1 4 6 4 6
14 Deler, furu, blandingssorter, 4-5 a 6 alen lang, 1 1/8 tomme tykk storhundreder 1 7 9 6 6 46 7 41
15 Deler, furu, blandingssorter, 5 - 6 alen lang, 1 1/8 tomme tykk storhundreder 1 7 9 7 9 7 9
16 Byggryn tønner 1 3 3 48 3 24
17 Deler, furu, 1. sort, 5-6 alen lang, 1 1/8 tomme tykk storhundreder 1 11 48 12 12 13 11 13 11 13 11 12 11 13 11 12 11 21 12 55
18 Deler, furu, 2. sort, 5-6 alen lang, 1 1/8 tomme tykk storhundreder 1 7 8 9 11 7 9 7 65 9 33
19 Deler, furu, 1. sort,4-5 alen lang, 1 1/8 tomme tykk storhundreder 1 10 11 9 11 9 11 9 10 9 10 9 10 9 10 9 13 10 41
20 Deler, furu, 2. sort, 4-5 alen lang, 1 1/8 tomme tykk storhundreder 1 6 7 6 8 6 7 6 7 32
21 Deler, furu, 3. sort, 5-6 alen lang, 1 1/8 tomme tykk storhundreder 1 6 8 6 8

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.