Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Halden
År: 1766
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Hvete tønner 1 5 4 48 4 72
2 Rug tønner 1 3 48 3 48 3 48 3 72 3 24 3 48 2 72 3 24 2 72 3 2 72 3 2 72 3 2 48 2 72 2 48 2 72 2 48 2 72 3 3 24 2 90 3 16
3 Bygg tønner 1 2 48 2 72 2 36 2 24 2 48 2 48 2 72 1 72 2 24 1 48 2 24 1 48 1 72 1 48 2 1 48 2 2 24 2 48 1 48 1 72 1 48 1 72 1 85 2 21
4 Malt tønner 1 2 48 2 72 2 36 2 24 2 72 2 48 2 72 1 72 2 24 1 48 2 24 1 48 2 1 48 2 2 24 2 48 1 48 1 72 1 48 1 72 1 88 2 27
5 Havre tønner 1 1 48 1 72 1 72 1 48 1 72 1 48 1 72 1 24 1 32 1 1 32 1 1 32 1 1 24 1 1 24 1 1 24 1 1 64 1 1 32 1 20 1 46
6 Erter tønner 1 3 72 4 3 72 3 72 4 3 48 3 72 3 48 4 3 48 4 3 48 4 3 48 3 72 3 24 3 48 3 4 3 48 3 72 3 48 4 3 48 3 84
7 Gryn tønner 1 5 5 24 3 48 3 72 4 3 3 24 4 48 5 4 48 6 4 48 6 4 48 5 48 4 5 4 5 4 5 5 6 4 19 4 93
8 Smør quarter 1 7 8 7 8 7 8 7 8 7 48 8 7 8 7 7 48 7 7 48 7 8 7 8 7 8 7 8 7 4 7 88
9 Flesk skippund 1 25 26 24 26 20 24 20 24 20 24 20 24 20 22 20 24 20 24 20 24 20 84 24 18
10 Ost skippund 1 12 13 16 18 14 16 14 16 14 16 14 16 12 16 14 16 14 16 14 16 13 75 15 84
11 Jern, stangjern, norsk skippund 1 11 12 10 12 11 12 11 12 11 11 48 10 11 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 10 81 11 84
12 Jern, stangjern, svensk skippund 1 9 10 8 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 8 89 10
13 Deler, 5-6 alen, 1 1/8 tommer, beste sort storhundreder 1 11 12 10 12 12 11 12 12 12 13 12 13 11 13 12 13 11 48 12 12 13 12 13 11 53 12 48
14 Deler, 4-5 alen, 1 1/8 tommer, beste sort storhundreder 1 9 10 8 9 10 9 10 10 9 11 9 10 48 8 48 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 5 10 5
15 Flesk bismerpund 1 1 1 1
16 Ost bismerpund 1 48 72 1 72 84
17 Sild, norsk fra Bergen og Trondheim tønner 1 4 48 5 4 4 48 4 48 5 4 5 2 48 3 3 3 48 4 48 5 3 82 4 41
18 Sild her i Egnen saltet paa Waløerne tønner 1 2 48 3 2 48 3 2 48 3 2 48 3 4 48 6 4 5 2 48 3 24 3 3 72

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.