Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Fredrikstad
År: 1748
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Rug tønner 1 3 24 2 24 2 72 3 2 72 3 2 72 3 3 3 24 3 3 24 3 2 81 3
2 Malt tønner 1 1 72 2 1 72 1 72 2 2 2 24 2 2 24 2 16 2 24 2 48 2 48 2 72 3 2 11 2 23
3 Havre tønner 1 1 32 1 1 1 48 1 72 2 2 2 1 49 1 53
4 Bygg tønner 1 1 72 1 72 2 2 2 24 2 16 2 24 2 48 1 94 2 13
5 Erter tønner 1 3 2 48 2 48 3 3 3 24 2 48 3 3 2 72 2 92
6 Flesk lispund 1
7 Deler, furu, 10-12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 12 13 12 13 11 13 11 13 12 13 11 13 11 13 11 13 11 36 13
8 Deler, furu, 9-10 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 8 9 9 10 9 10 9 10 8 9 8 9 8 9 8 42 9 42
9 Sild, saltet tønner 1
10 Gryn, bygg tønner 1
11 Smør lispund 1 1 64 1 64
12 Deler, furu, 11-12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 9 10 9 10
13 Flesk skippund 1 15 16 15 16
14 Torsk, tørket våger 1
15 Torsk, saltet tønner 1
16 Smør fjerdinger 1 6 48 7 6 48 7 6 48 7
17 Deler, furu, 12 fot lang, 1 1/4 tomme tykke hundreder 1
18 Deler, furu, 10 fot lange, 1 1/4 tommer hundreder 1
19 Sild, Bergen ordinær tønner 1
20 Tørrfisk, Bergens våger 1
21 Rugmel tønner 1 3 24 3 24
22 Byggmel tønner 1 2 24 2 24
23 Smør tønner 1 20 20 20
24 Gryn skjepper 1 48 48
25 Deler, furu, 8-9 fot lange hundreder 1 9 10 8 9 8 48 9 48

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.