Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Fredrikstad
År: 1763
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Mars Juli August September November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Rug tønner 1 4 4 3 24 3 24 3 44 3 24 3 48 3 51
2 Malt tønner 1 3 3 3 3 3 3 3 3
3 Havre tønner 1 2 24 2 24 2 24 2 1 72 1 48 1 48 1 89
4 Bygg tønner 1 3 3 3 3 2 72 2 72 3 2 89
5 Erter tønner 1 4 4 4 4 4 3 48 3 48 3 82
6 Hvete tønner 1 4 4 3 48 3 80
7 Gryn, bygg skjepper 1 84 84 72 72 72 72 76 76
8 Deler, furu, 10-12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 21 23 21 23 21 23 21 23 22 22 21 32 22 64
9 Deler, furu, 9 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 19 21 19 21 19 21 19 21 20 20 19 32 20 64

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.