Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Larvik og Sandefjord
År: 1745
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Rug tønner 1 2 2 1 72 2 2 2 2 2 2 2 24 2
2 Malt tønner 1 1 48 1 48 1 24 1 24 1 32 1 32 1 24 1 32 1 32 1 48 1 34
3 Bygg tønner 1 1 48 1 48 1 24 1 24 1 32 1 32 1 24 1 32 1 32 1 36 1 33
4 Havre tønner 1 1 1 1 1 1 24 1 24 1 1 1 1 1 5
5 Erter tønner 1 2 64 2 48 2 2 2 2 2 60 2 3 2 30
6 Smør tønner 1 18 16 16 24 24 24 24 26 28 22 24
7 Flesk skippund 1 16 12 48 14 13 64 13 13 64 16 13 32 18 16 14 59
8 Ost skippund 1 16 8 8 10 10 10 10 10 21
9 Jern, stangjern skippund 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
10 Jern, diverse støpejern skippund 1 6 48 6 48 6 48 6 48 6 48 6 48 6 48 6 48 6 48 6 48 6 48
11 Jern, jerngryter pund 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
12 Spiker, 2 tommer hundreder 1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
13 Spiker, 3 tommer hundreder 1 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
14 Spiker, 4 tommer hundreder 1 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
15 Jern, diverse sorter pund 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
16 Bord, furu, sagbord, 10 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 11 48 11 48 11 48 11 48 12 48 11 48 11 48 11 48 11 48 11 48 11 48 11 48 11 58
17 Bord, furu, sagbord, 11 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 12 48 12 48 12 48 13 48 12 48 12 48 12 48 12 48 12 48 12 48 12 58
18 Bord, furu, sagbord, 12 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 13 48 13 48 13 48 13 48 13 48 13 48 13 48 13 48 13 48 13 48 13 48
19 Bord, gran, 10 fot, 1 1/2 tomme hundreder 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
20 Bord, gran, 11 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
21 Bord, gran, 12 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
22 Bord, gran, 12 fot, 2 tommer hundreder 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
23 Bord, furu og gran, 8-10 fot, 1 1/2-2 tommer hundreder 1 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.