Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Drammen
År: 1745
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November N Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Hvete tønner 1 3 24 3 48 2 48 3 2 48 2 48 2 48 3 3 48 3 48 3 48 3 48 3 6
2 Rug tønner 1 2 2 2 1 72 1 72 1 72 1 84 2 2 2 16 2 48 2 60 2 3
3 Malt tønner 1 1 24 1 32 1 32 1 36 1 16 1 12 1 16 1 16 1 16 1 12 1 24 1 32 1 22
4 Bygg tønner 1 1 48 1 32 1 24 1 24 1 36 1 16 1 12 1 16 1 16 1 16 1 16 1 24 1 32 1 23 1 24
5 Havre tønner 1 1 1 84 64 84 84 72 72 84 1 1 1 1 8 87 89
6 Smør tønner 1 15 48 16 24 24 23 20 22 20 24 24 24 24 21 71
7 Ost skippund 1 8 48 9 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 48 9 57
8 Flesk skippund 1 14 48 15 16 16 17 15 16 16 15 15 48 16 16 24 15 67
9 Jern, stangjern skippund 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
10 Deler, furu, 12 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12
11 Bord, furu, lastebord, 12 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72
12 Bord, furu, vrakbord, 12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72
13 Bord, gran, 12 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 8 8 48 8 8 48 8 8 48 8 8 48 8 8 48 8 8 48 8 8 48 8 8 48 8 8 48 8 8 48 8 8 48 8 8 48 8 8 48
14 Bord, gran, lastebord, 12 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
15 Bord, gran, vrakbord, 12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72
16 Bord, furu, 10 fot, 2 tommer hundreder 1 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13
17 Bord, furu, lastebord, 10 fot, 2 tommer hundreder 1 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72
18 Bord, furu, vrakbord, 10 fot, 2 tommer hundreder 1 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72
19 Bord, gran, 10 fot, 2 tommer hundreder 1 10 72 10 72 10 72 10 72 10 72 10 72 10 72 10 72 10 72 10 72 8 8 48 10 72 10 50 10 54
20 Bord, gran, lastebord, 10 fot, 2 tommer hundreder 1 4 72 4 72 4 72 4 72 4 72 4 72 4 72 4 72 4 72 4 72 4 4 72 4 66
21 Bord, gran, vrakbord, 10 fot, 2 tommer hundreder 1 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72
22 Bord, furu, 9-10 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72
23 Bord, furu, lastebord, 9-10 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 6 72 6 72 6 72 6 72 6 72 6 72 6 72 6 72 6 72 6 72 6 72 6 72 6 72
24 Bord, furu, vrakbord, 9-10 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72
25 Bord, gran, 9-10 fot, 1 1/2 tomme hundreder 1 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72
26 Bord, gran, lastebord, 9-10 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72
27 Bord, gran, vrakbord, 9-10 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 2 2 48 2 2 48 2 2 48 2 2 48 2 2 48 2 2 48 2 2 48 2 2 48 2 2 48 2 2 48 2 2 48 2 2 48 2 2 48

Priser er gitt i daler og skilling.
N – Hold musepekeren over for å lese notatet til kolonnen.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.