Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Drammen
År: 1762
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Hvete tønner 1 3 48 4 4 24 4 4 48 4 5 5 5 4 24 5 5 4 44
2 Rug tønner 1 2 24 3 24 4 48 3 3 24 3 72 3 72 3 24 3 4 4 24 4 3 50
3 Malt tønner 1 1 72 2 16 2 24 2 1 72 1 80 1 72 1 72 1 72 2 24 2 56 1 94
4 Bygg tønner 1 1 72 2 16 2 32 2 24 2 2 2 1 80 1 72 2 24 2 72 3 2 17
5 Havre tønner 1 1 24 1 48 1 48 1 48 1 24 1 48 1 48 1 32 1 48 1 48 2 2 48 1 55
6 Erter tønner 1 2 48 3 48 4 4 3 48 4 3 3 3 3 4 4 3 44
7 Gryn tønner 1 5 5 6 4 48 5 5 4 48 4 48 5 6 6 7 5 28
8 Smør tønner 1 22 26 30 28 28 28 29 28 30 30 30 30 28 25
9 Ost skippund 1 10 12 14 14 14 14 14 11 13 12 14 14 13
10 Flesk skippund 1 19 24 28 26 26 24 20 22 18 20 24 24 22 87

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.