Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Drammen
År: 1766
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars Mai V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Hvete tønner 1 5 5 5 4 48 4 84
2 Rug tønner 1 3 72 3 72 3 48 3 24 3 54
3 Malt tønner 1 3 3 2 72 2 48 2 78
4 Bygg tønner 1 3 3 2 72 2 48 2 78
5 Havre tønner 1 2 2 2 1 24 1 78
6 Erter tønner 1 4 4 4 3 24 3 78
7 Gryn tønner 1 5 5 5 6 5 25
8 Smør tønner 1 30 30 30 32 30 49
9 Ost skippund 1 18 16 18 14 16 49
10 Flesk skippund 1 29 30 28 26 28 20

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.