Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Holmestrand
År: 1746
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Rug tønner 1 2 2 2 24 2 48 2 24 2 24 2 48 2 48 2 48 2 72 2 72 3 48 2 46
2 Malt tønner 1 1 72 1 72 1 72 1 48 1 72 1 48 1 48 1 48 1 72 2 2 2 48 1 74
3 Bygg tønner 1 1 72 1 72 1 72 1 48 1 72 1 48 1 48 1 48 1 72 2 2 2 48 1 74
4 Bokhvetegryn tønner 1 4 4 4 4 4 4 4 4
5 Gryn, bygg tønner 1 5 72 3 48 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72 3 93
6 Gryn, havre tønner 1 3 48 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72 3 69
7 Hvete tønner 1
8 Havre tønner 1 1 24 1 24 1 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6
9 Erter tønner 1 2 48 2 48 2 72 2 48 2 48 2 48 2 48 2 48 2 48 2 48 3 2 55
10 Flesk lispund 1 1 24 1 24 1 48 1 48 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1 28
11 Ost lispund 1 1 72 72 72 72 72 72 75
12 Smør lispund 1 2 48 2 48 1 72 2 2 2 2 2 2 9
13 Talg lispund 1 2 2 24 2 72 1 72 2 2 2 2 2 2 8
14 Jern, stangjern skippund 1 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11
15 Jern, kakkelovner skippund 1 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.