Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Holmestrand
År: 1755
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Mars April Mai N Juni Juli August September V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Rug tønner 1 2 48 2 24 2 24 2 24 2 48 2 48 2 48 2 38
2 Malt tønner 1 1 72 1 48 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1 34
3 Bygg tønner 1 1 72 1 24 1 16 1 12 1 24 1 24 1 24 1 28
4 Havre tønner 1 1 1
5 Bokhvetegryn tønner 1 4 4 4 4 4 4 4
6 Gryn, bygg tønner 1 4 3 24 3 24 3 24 3 24 3 24 3 36
7 Flesk lispund 1 1 24 1 24 1 32 1 32 1 28
8 Smør lispund 1 1 48 1 32 1 56 1 80 5 48 2 33
9 Talg lispund 1 2 64 2 16 2 2 27
10 Jern, stangjern, norsk skippund 1 11 11 11 11 11 11 11 11
11 Jern, kakkelovner skippund 1 7 7 7 7 7 7 7 7

Priser er gitt i daler og skilling.
N – Hold musepekeren over for å lese notatet til kolonnen.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.