Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Holmestrand
År: 1758
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Februar N Mars N Mai N Juni N Juli N August N September November V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Rug tønner 1 4 4 4 24 4 88 4 48 4 3 32 3 48 4 6
2 Malt tønner 1 3 3 2 72 2 72 2 72 3 2 40 2 72 2 77
3 Bygg tønner 1 2 64 2 64 2 48 3 3 3 2 77
4 Havre tønner 1 2 2 1 64 1 64 1 64 2 2 1 24 1 75
5 Bokhvetegryn tønner 1 5 5
6 Gryn, bygg tønner 1 6 6
7 Flesk lispund 1 24 24
8 Smør fjerdinger 1 6 6 6
9 Talg lispund 1
10 Jern, stangjern, norsk skippund 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 Jern, kakkelovner skippund 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8
12 Ost lispund 1 64 64

Priser er gitt i daler og skilling.
N – Hold musepekeren over for å lese notatet til kolonnen.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.