Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Holmestrand
År: 1760
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde April Juni Juli September V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Rug tønner 1 2 24 1 84 1 60 1 72 2 1 84 1 90
2 Bygg tønner 1 2 24 1 72 1 56 1 24 1 68
3 Malt tønner 1 2 24 1 84 1 56 1 72 1 83
4 Havre tønner 1 1 1 1
5 Bokhvetegryn tønner 1 6 48 4 48 5 48
6 Gryn, bygg tønner 1 4 4 4
7 Erter tønner 1 2 48 2 48 2 48 2 48
8 Hvete tønner 1
9 Flesk skippund 1 20 20
10 Ost skippund 1
11 Smør tønner 1 20 20
12 Talg lispund 1
13 Jern, stangjern, norsk skippund 1 10 48 11 11 11 10 84
14 Jern, kakkelovner skippund 1 7 8 7 7 7 48 7 12 7 36
15 Smør pund 1 1 24 1 1 16 1 13
16 Smør kvarter 1
17 Flesk lispund 1 1 1

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.