Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Holmestrand
År: 1761
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Mai Juni Juli September V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Rug tønner 1 1 72 1 68 1 72 1 84 1 74
2 Bygg tønner 1 1 24 1 24 1 48 1 72 1 42
3 Malt tønner 1 1 24 1 40 1 72 1 84 1 55
4 Havre tønner 1
5 Bokhvetegryn tønner 1 4 4 4
6 Gryn, bygg tønner 1 4 4 3 72 3 72 3 84
7 Erter tønner 1 3 3 3 3
8 Hvete tønner 1
9 Flesk skippund 1 16 16 16 16 16
10 Ost skippund 1 9 9 9 9 9
11 Smør tønner 1 5 24 5 24
12 Talg lispund 1
13 Jern, stangjern, norsk skippund 1 11 11 11 11 11
14 Jern, kakkelovner skippund 1 7 48 7 48 7 48 7 48 7 48
15 Smør pund 1 1 1
16 Smør kvarter 1 5 5

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.