Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Holmestrand
År: 1762
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde April Mai Juni Juli August September V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Rug tønner 1 4 24 2 84 3 3 24 3 36 3 40 3 40 3 41 3 43
2 Bygg tønner 1 2 2 2 16 2 16 2 16 2 10
3 Malt tønner 1 1 72 2 2 2 16 2 16 2 16 2 5 2 10
4 Havre tønner 1
5 Bokhvetegryn tønner 1 5 16 5 16 5 16
6 Gryn, bygg tønner 1 5 5 4 84 4 92
7 Erter tønner 1 3 3 3
8 Hvete tønner 1
9 Flesk skippund 1 20 21 21 21 21 21 20 77 21
10 Ost skippund 1 10 11 11 11 11 11 48 10 86 11 9
11 Smør lispund 1 2 2
12 Talg lispund 1
13 Jern, stangjern, norsk skippund 1 10 10 10 10 10 10 10
14 Jern, kakkelovner skippund 1 7 48 7 48 7 48 7 48 7 48 7 48 7 48
15 Smør pund 1 1 24 1 24
16 Smør kvarter 1 6 32 6 39 6 36
17 Smør tønner 1 32 32
18 Talg pund 1 1 48 1 48

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.