Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Holmestrand
År: 1763
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Juni August September Oktober V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Rug tønner 1 3 36 3 3 24 3 3 12 3 24 3 12 3 21
2 Bygg tønner 1 2 72 2 72 3 2 72 2 72 2 72 2 78
3 Malt tønner 1 3 2 48 3 3 3 12 2 87 3 3
4 Havre tønner 1
5 Bokhvetegryn tønner 1 5 48 5 48 5 48
6 Gryn, bygg tønner 1 4 32 6 32 6 6 12 5 68
7 Erter tønner 1 5 32 4 64 4 4 63
8 Hvete tønner 1
9 Flesk skippund 1 11 48 11 48 12 11 12 12 11 48 11 84
10 Ost skippund 1 16 16
11 Smør lispund 1 2 2
12 Talg lispund 1 1 48 1 64 1 56
13 Jern, stangjern, norsk skippund 1 10 10 10 10 10
14 Jern, kakkelovner skippund 1 7 48 7 48 7 48 7 48 7 48
15 Smør pund 1 1 72 1 48 2 1 84 1 75
16 Smør kvarter 1
17 Smør tønner 1
18 Talg pund 1 1 64 1 64 1 64
19 Ost, første sort pund 1 72 72 72
20 Ost, annen sort pund 1 60 60 60
21 Ost pund 1 72 72

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.