Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Tønsberg
År: 1747
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Mars April Mai N Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Hvete tønner 1 3 48 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 3 9
2 Rug tønner 1 3 2 72 2 48 2 48 2 48 2 48 2 48 2 48 2 48 2 72 3 2 61
3 Malt tønner 1 2 24 2 24 1 72 2 1 72 1 48 1 72 1 72 1 48 2 2 1 83
4 Bygg tønner 1 2 24 2 24 1 72 2 1 72 1 48 1 72 1 72 1 48 1 72 1 72 1 79
5 Havre tønner 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 Erter tønner 1 2 64 2 64 2 64 2 64 2 64 2 64 2 64 2 64 2 64 2 64 3 2 67
7 Bokhvetegryn tønner 1 4 48 4 48 4 4 48 4 48 4 48 4 48 4 48 4 48 4 48 5 4 48
8 Gryn, bygg tønner 1 4 4 3 48 4 4 4 4 4 4 4 4 3 92
9 Gryn, havre tønner 1 4 4 3 48 4 4 4 4 4 4 4 4 3 92
10 Smør tønner 1 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18
11 Ost skippund 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 8 35
12 Flesk skippund 1 20 20 20 20 20 20 20 20 14 16 19 1
13 Jern, stangjern skippund 1 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 88
14 Bord hundreder 1 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6

Priser er gitt i daler og skilling.
N – Hold musepekeren over for å lese notatet til kolonnen.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.