Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Tønsberg
År: 1765
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Juni Juli August November V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Hvete tønner 1 5 6 5 47
2 Rug tønner 1 3 72 4 3 72 3 24 3 48 3 48 4 4 3 69
3 Malt tønner 1 2 72 3 3 2 72 2 72 3 3 3 2 87
4 Bygg tønner 1 2 72 3 3 2 72 2 72 3 3 3 2 87
5 Havre tønner 1 2 1 72 1 72 1 48 1 72
6 Erter tønner 1 4 3 48 3 48 3 3 3 38
7 Bokhvetegryn tønner 1 4 48 5 48 5 48 5 16
8 Gryn, bygg tønner 1 6 7 5 48 5 48 5 48 6 5 5 74
9 Gryn, havre tønner 1
10 Smør tønner 1 28 20 28 30 36 36 29 77
11 Flesk skippund 1 32 28 25 26 30 28 20
12 Ost skippund 1 18 18 20 13 11 18 14 16
13 Jern, stangjern skippund 1 13 12 13 12 11 11 12 12 12
14 Bord hundreder 1 2 10 2 10 2 10 4 10 4 10 4 10 2 10 4 10 3 10
15 Gryn tønner 1

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.