Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Larvik og Sandefjord
År: 1756
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Desember Notat
Fra Til
1 Rug tønner 1 3 48
2 Malt tønner 1 2 24
3 Bygg tønner 1 2 24
4 Havre tønner 1
5 Erter tønner 1 2 48
6 Flesk skippund 1 20
7 Ost skippund 1 8
8 Smør tønner 1 24
9 Jern, stangjern skippund 1 11
10 Jern, diverse støpejern skippund 1 8
11 Jern, jerngryter pund 1 5
12 Spiker, 2 tommer hundreder 1 20
13 Spiker, 3 tommer hundreder 1 24
14 Spiker, 4 tommer hundreder 1 40
15 Jern, diverse sorter pund 1 6
16 Bord, furu, sagbord, 10 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 15 48
17 Bord, furu, sagbord, 11 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 16 48
18 Bord, furu, sagbord, 12 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 17 48
19 Bord, gran, 10 fot, 1 1/2 tomme hundreder 1 9
20 Bord, gran, 11 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 10
21 Bord, gran, 12 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 11
22 Bord, gran, 12 fot, 2 tommer hundreder 1 23 48
23 Bord, furu og gran, 8-10 fot, 1 1/2-2 tommer hundreder 1 2 8

Priser er gitt i daler og skilling.