Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Larvik og Sandefjord
År: 1757
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Mars April Mai Juni Juli N August N September Oktober Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Rug tønner 1 3 48 3 48 3 48 3 24 3 48 3 3 36 3 24 3 24 3 48 3 48 4 3 40 3 49
2 Malt tønner 1 2 48 2 48 2 48 2 36 2 48 2 16 2 36 2 48 2 36 2 48 2 48 3 2 47 2 52
3 Bygg tønner 1 2 48 2 48 2 48 2 36 2 48 2 24 2 48 2 48 2 36 2 48 2 48 3 2 48 2 53
4 Havre tønner 1 1 48 1 48 1 48 1 48 1 48 1 48 1 72 1 51
5 Erter tønner 1 3 24 3 3 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 3 2 85
6 Flesk skippund 1 20 20 20 20 20 20 20 20 24 20 20 20 43
7 Ost skippund 1 8 8 8 8 8 8 8 8 10 8 22
8 Smør tønner 1 24 24 24 20 20 20 20 24 20 24 24 21 75 22 64
9 Jern, stangjern skippund 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
10 Jern, diverse støpejern skippund 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
11 Jern, jerngryter pund 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
12 Spiker, 2 tommer hundreder 1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
13 Spiker, 3 tommer hundreder 1 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
14 Spiker, 4 tommer hundreder 1 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
15 Jern, diverse sorter pund 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
16 Bord, furu, sagbord, 10 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 15 48 15 48 15 48 15 48 15 48 15 48 15 48 15 48 15 48 15 48
17 Bord, furu, sagbord, 11 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 16 48 16 48 16 48 16 48 16 48 16 48 16 48 16 48 16 48 16 48
18 Bord, furu, sagbord, 12 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 17 48 17 48 17 48 17 48 17 48 17 48 17 48 17 48 17 48 17 48
19 Bord, gran, 10 fot, 1 1/2 tomme hundreder 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
20 Bord, gran, 11 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
21 Bord, gran, 12 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
22 Bord, gran, 12 fot, 2 tommer hundreder 1 23 48 23 48 23 48 23 48 23 48 23 48 23 48 23 48 23 48 23 48
23 Bord, furu og gran, 8-10 fot, 1 1/2-2 tommer hundreder 1 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8

Priser er gitt i daler og skilling.
N – Hold musepekeren over for å lese notatet til kolonnen.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.