Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Larvik og Sandefjord
År: 1765
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde April Mai Juni Juli August September November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Rug tønner 1 3 48 3 3 3 72 3 48 3 48 3 72 3 72 3 45
2 Malt tønner 1 2 48 2 24 2 24 2 48 2 48 2 48 2 48 2 72 2 45
3 Bygg tønner 1 2 72 3 2 72 2 72 2 48 2 48 2 48 2 48 2 63
4 Havre tønner 1 1 72 1 72 1 72 1 72 1 48 1 48 1 48 1 48 1 60
5 Erter tønner 1 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48
6 Flesk skippund 1 26 26 26 26 26 26 26 26 26
7 Ost skippund 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10
8 Smør tønner 1 28 28 28 28 28 28 28 28 28
9 Jern, stangjern skippund 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11
10 Jern, diverse støpejern skippund 1 8 48 8 8 48 8 8 48 8 8 8 8 8 8 6 8 18
11 Jern, jerngryter pund 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
12 Spiker, 2 tommer hundreder 1
13 Spiker, 3 tommer hundreder 1
14 Spiker, 4 tommer hundreder 1
15 Jern, diverse sorter pund 1 6 6 6 6 6
16 Bord, furu, sagbord, 10 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 17 17 17 17 17 17 17 17 17
17 Bord, furu, sagbord, 11 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 18 18 18 18 18 18 18 18 18
18 Bord, furu, sagbord, 12 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 19 19 19 19 19 19 19 19 19
19 Bord, furu, sagbord, 10 fot, 1 1/2 tommer, undermåls hundreder 1 8 8 8 8
20 Bord, furu, sagbord, 11 fot, 1 1/2 tommer, undermåls hundreder 1 9 9 9 9
21 Bord, furu, sagbord, 12 fot, 1 1/2 tommer, undermåls hundreder 1 10 10 10 10
22 Bord, gran, 10 fot, 1 1/2 tomme hundreder 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10
23 Bord, gran, 11 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11
24 Bord, gran, 12 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12
25 Bord, gran, 10 fot, 1 1/2 tomme, undermåls hundreder 1 5 5 5 5
26 Bord, gran, 11 fot, 1 1/2 tomme, undermåls hundreder 1 6 6 6 6
27 Bord, gran, 12 fot, 1 1/2 tomme, undermåls hundreder 1 7 7 7 7
28 Furuplanker, Faris, 12 fot, 2 tommer hundreder 1 24 24 24 24 24 24 24 24 24
29 Furuplanker, Faris, 12 fot, 2 tommer, undermåls hundreder 1 14 14 14 14
30 Furuplanker, Faris, 12 fot, 2 tommer, ringe hundreder 1 10 10 10 10
31 Granplanker, Faris, 12 fot, 2 tommer hundreder 1 16 16 16 16 16 16 16 16
32 Granplanker, Faris, 12 fot, 2 tommer, undermåls hundreder 1 10 10 10 10
33 Granplanker, Faris, 12 fot, 2 tommer, ringe hundreder 1 7 7 7 7
34 Bord, furu og gran, 9, 10 og 12 fot, 1 1/4 - 1 1/2 tommer hundreder 1 4 10 4 10 4 10 4 10 4 10 4 10 4 10 4 10 4 10

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.