Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Langesund
År: 1746
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober N November Desember N V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Hvete tønner 1 3 3 3 3 48 3 3 48 3 48 4 4 3 48 3 48 3 40
2 Rug tønner 1 2 2 32 2 24 2 24 2 48 2 24 2 48 2 48 2 72 3 3 2 47
3 Bygg tønner 1 1 32 1 48 1 32 1 32 1 32 1 48 1 32 1 48 1 60 1 48 2 1 46
4 Malt tønner 1 1 32 1 48 1 32 1 32 1 32 1 48 1 32 1 48 1 60 1 72 2 1 48
5 Havre tønner 1 1 1 1 1 72 1 1 1 1 24 1 1 24 1 2
6 Erter tønner 1 2 24 2 48 2 48 2 48 2 48 2 48 3 3 4 4 4 2 94
7 Bokhvetegryn tønner 1 3 48 4 3 48 3 48 3 48 4 4 4 4 4 4 3 78
8 Gryn, bygg og havre tønner 1 3 3 2 48 3 3 3 3 3 3 3 48 3 48 3 4
9 Flesk skippund 1 16 16 16 18 18 10 18 18 20 18 18 16 87
10 Ost skippund 1 10 10 12 12 12 10 12 12 12 12 12 11 44
11 Smør tønner 1 30 30 30 26 24 24 18 20 20 24 24 24 49
12 Jern, stangjern skippund 1 9 48 9 48 9 48 9 48 9 48 9 48 9 48 9 48 9 48 9 48 9 48 9 48 9 48
13 Jern, kakkelovner skippund 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
14 Deler, furu, 16 fot, 2 tommer hundreder 1 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
15 Deler, furu, 14 fot, 2 tommer hundreder 1 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
16 Deler, furu, 14 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
17 Deler, furu, 12 fot, 2 tommer hundreder 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
18 Deler, furu, 12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72
19 Deler, furu, 10 fot, 2 tommer hundreder 1 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72
20 Deler, furu, 10 fot, 1 tommer hundreder 1 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72
21 Deler, gran, 16 fot, 2 tommer hundreder 1 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
22 Deler, gran, 14 fot, 2 tommer hundreder 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
23 Deler, gran, 14 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72
24 Deler, gran, 12 fot, 2 tommer hundreder 1 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72
25 Deler, gran, 12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72
26 Deler, gran, 10 fot, 2 tommer hundreder 1 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72
27 Deler, gran, 10 fot, 1 tomme hundreder 1 5 72 5 72 5 72 5 72 5 72 5 72 5 72 5 72 5 72 5 72 5 72 5 72 5 72
28 Deler, furu og gran, side og undermålsdeler hundreder 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
29 Deler, furu og gran, vrakdeler hundreder 1 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48
30 Deler, furu, 14 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1
31 Bord, furu, 14 fot, 2 tommer, enkelte hundreder 1
32 Bord, furu, 12 fot, 2 tommer, enkelte hundreder 1
33 Bord, furu, 10 fot, 2 tommer, enkelte hundreder 1
34 Bord, gran, enkelte, 14 fot, 2 tommer hundreder 1
35 Bord, gran, enkelte, 12 fot, 2 tommer hundreder 1
36 Bord, gran, enkelte, 10 fot, 2 tommer hundreder 1
37 Bord, furu og gran, sidebord hundreder 1
38 Bord, furu og gran, vrakbord hundreder 1

Priser er gitt i daler og skilling.
N – Hold musepekeren over for å lese notatet til kolonnen.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.