Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Flekkefjord
År: 1748
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Mars April Mai Juni August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Rug tønner 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 Erter tønner 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 Bygg tønner 1 2 2 2 2 2 24 2 32 2 48 2 48 2 48 2 24 2 22
4 Malt tønner 1 2 24 2 2 24 2 24 2 24 2 2 48 2 24 2 48 2 24 2 24
5 Havre tønner 1 1 24 1 24 1 24 1 48 1 48 1 24 1 48 1 48 1 48 1 48 1 38
6 Smør lispund 1 1 12 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1 32 1 24 1 24 1 24 1 24
7 Talg lispund 1 1 12 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1 32 1 24 1 24 1 24 1 24
8 Kjøtt, får, røkt lispund 1 32 32 32 32 32 32 32 1 8 32 32 39
9 Kjøtt, okse, røkt lispund 1 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
10 Kjøtt, bukk, røkt lispund 1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
11 Deler, furu, 12 fot lang hundreder 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
12 Deler, furu, 10 fot lang hundreder 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
13 Bord, vrakbord hundreder 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
14 Jern, stangjern, norsk skippund 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
15 Hvete tønner 1

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.