Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Langesund
År: 1758
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar April Mai Juni N August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Hvete tønner 1 5 4 5 5 5 5 5 24 4 87
2 Rug tønner 1 4 48 3 4 4 48 5 3 24 3 3 5 3 24 3 82
3 Bygg tønner 1 3 48 3 3 3 24 3 72 3 2 48 2 48 2 48 2 48 2 91
4 Malt tønner 1 3 48 2 24 2 72 3 3 2 2 48 2 48 2 48 2 65
5 Havre tønner 1 2 24 4 2 2 24 2 24 4 1 72 2 2 2 46
6 Erter tønner 1 3 72 6 4 4 2 48 4 3 72 4 3 94
7 Bokhvetegryn tønner 1 7 24 6 6 6 6 72 7 7 7 6 48 6 59
8 Gryn, bygg og havre tønner 1 7 5 5 6 5 48 6 24 7 6 6 6 48 6 48 6 6 6 6 23
9 Flesk skippund 1 20 20 20 19 20 21 24 24 24 24 24 22 2 22 11
10 Ost skippund 1 14 13 13 12 13 13 13 13 12 12 12 48 12 72 12 82
11 Smør tønner 1 20 24 24 24 26 26 26 24 25 25 24 38
12 Jern, stangjern skippund 1
13 Jern, kakkelovner skippund 1
14 Deler, furu, 16 fot, 2 tommer hundreder 1
15 Deler, furu, 14 fot, 2 tommer hundreder 1
16 Deler, furu, 14 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1
17 Deler, furu, 12 fot, 2 tommer hundreder 1
18 Deler, furu, 12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1
19 Deler, furu, 10 fot, 2 tommer hundreder 1
20 Deler, furu, 10 fot, 1 tommer hundreder 1
21 Deler, gran, 16 fot, 2 tommer hundreder 1
22 Deler, gran, 14 fot, 2 tommer hundreder 1
23 Deler, gran, 14 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1
24 Deler, gran, 12 fot, 2 tommer hundreder 1
25 Deler, gran, 12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1
26 Deler, gran, 10 fot, 2 tommer hundreder 1
27 Deler, gran, 10 fot, 1 tomme hundreder 1
28 Deler, furu og gran, side og undermålsdeler hundreder 1
29 Deler, furu og gran, vrakdeler hundreder 1
30 Deler, furu, 14 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1
31 Bord, furu, 14 fot, 2 tommer, enkelte hundreder 1
32 Bord, furu, 12 fot, 2 tommer, enkelte hundreder 1
33 Bord, furu, 10 fot, 2 tommer, enkelte hundreder 1
34 Bord, gran, enkelte, 14 fot, 2 tommer hundreder 1
35 Bord, gran, enkelte, 12 fot, 2 tommer hundreder 1
36 Bord, gran, enkelte, 10 fot, 2 tommer hundreder 1
37 Bord, furu og gran, sidebord hundreder 1
38 Bord, furu og gran, vrakbord hundreder 1

Priser er gitt i daler og skilling.
N – Hold musepekeren over for å lese notatet til kolonnen.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.