Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Langesund
År: 1762
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Mars April Mai Juni August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Hvete tønner 1
2 Erter tønner 1 3 48 3 3 3 3 3 48 4 3 28
3 Rug tønner 1 3 3 48 2 48 3 3 48 3 48 4 4 48 4 48 4 24 3 60
4 Bygg tønner 1 2 24 2 2 2 1 88 2 24 3 3 24 3 24 2 42
5 Malt tønner 1 2 2 2 2 1 88 2 24 3 2 16
6 Havre tønner 1 1 72 2 2 24 2
7 Bokhvetegryn tønner 1 6 5 5 4 48 4 48 5 5 24 5 4
8 Gryn, bygg tønner 1 4 48 5 5 6 5 12
9 Gryn, havre tønner 1
10 Smør tønner 1 28 28 28 28 25 36 36 40 31 11
11 Flesk skippund 1 22 48 24 24 24 25 26 26 28 24 90
12 Ost skippund 1 11 11 11 10 10 48 14 15 14 12 6
13 Jern, stangjern skippund 1
14 Jern, kakkelovner skippund 1
15 Deler, furu, 16 fot, 2 tommer hundreder 1
16 Deler, furu, 14 fot, 2 tommer hundreder 1
17 Deler, furu, 14 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1
18 Deler, furu, 12 fot, 2 tommer hundreder 1
19 Deler, furu, 12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1
20 Deler, furu, 10 fot, 2 tommer hundreder 1
21 Deler, furu, 10 fot, 1 tommer hundreder 1
22 Deler, gran, 16 fot, 2 tommer hundreder 1
23 Deler, gran, 14 fot, 2 tommer hundreder 1
24 Deler, gran, 14 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1
25 Deler, gran, 12 fot, 2 tommer hundreder 1
26 Deler, gran, 12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1
27 Deler, gran, 10 fot, 2 tommer hundreder 1
28 Deler, gran, 10 fot, 1 tomme hundreder 1
29 Deler, furu og gran, side og undermålsdeler hundreder 1
30 Deler, furu og gran, vrakdeler hundreder 1
31 Deler, furu, 14 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1
32 Bord, furu, 14 fot, 2 tommer, enkelte hundreder 1
33 Bord, furu, 12 fot, 2 tommer, enkelte hundreder 1
34 Bord, furu, 10 fot, 2 tommer, enkelte hundreder 1
35 Bord, gran, enkelte, 14 fot, 2 tommer hundreder 1
36 Bord, gran, enkelte, 12 fot, 2 tommer hundreder 1
37 Bord, gran, enkelte, 10 fot, 2 tommer hundreder 1
38 Bord, furu og gran, sidebord hundreder 1
39 Bord, furu og gran, vrakbord hundreder 1

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.