Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Mandal
År: 1747
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Hvete tønner 1 4 4 4 4 4 3 72 3 80 3 88 3 88 4 3 90
2 Rug tønner 1 3 24 3 48 3 24 3 24 3 24 3 3 16 3 3 3 3 12 3 24 3 16
3 Bygg tønner 1 2 12 2 24 2 2 2 1 80 2 2 2 12 2 24 2 24 2 36 2 10
4 Malt tønner 1 2 24 2 36 2 36 2 24 2 40 2 24 2 24 2 16 2 24 2 32 2 36 2 48 2 30
5 Havre tønner 1 1 24 1 32 1 24 1 16 1 24 1 16 1 24 1 24 1 24 1 32 1 32 1 25
6 Erter tønner 1 3 12 3 24 3 3 2 88 2 76 2 80 2 88 2 88 3 2 93
7 Gryn, havre tønner 1 3 12 2 48 2 36 2 48 2 36 2 48 2 60 2 72 2 72 2 80 3 2 64
8 Bokhvetegryn tønner 1
9 Gryn, bygg tønner 1 2 72 2 72 3 2 88 3 3 12 3 24 3 32 3 40 4 3 15
10 Bord, furu hundreder 1 2 48 6 6 2 48 6 6 2 48 6 2 48 6 6 3 6 3 6 3 6 3 6 6 3 79 6
11 Planker hundreder 1
12 Smør tønner 1 22 21 48 21 24 21 24 21 20 48 20 48 21 21 21 21 24 22 21 18
13 Kjøtt tønner 1 5 5 5 5 5 5 5 5 24 5 4 48 4 48 5 4 90
14 Makrell tønner 1 4 4 4 4 4 3 24 5 36 3 48 3 48 3 72 4 3 91
15 Torsk tønner 1 3 48 3 48 3 48 3 48 3 24 3 72 3 72 3 36 3 24 3 3 24 4 3 45
16 Laks, saltet tønner 1 16 15 48 15 48 15 15 16 15 48
17 Laks, røkt bismerpund 1 1 32 1 24 1 16 1 1 1 16 1 15
18 Talg bismerpund 1 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 40 1 40 1 36 1 36 1 40 1 40 1 48 1 38
19 Ost bismerpund 1 80 72 72 72 72 72 72 72 72 72 73
20 Flesk skippund 1 17 17 17 17 17 17 17 48 11 12 17 48 17 17 48 19 16 75 16 84
21 Jern skippund 1 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12
22 Laks tønner 1

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.