Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Mandal
År: 1751
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Hvete tønner 1 3 32 3 48 2 48 2 48 2 48 2 48 2 72 2 76
2 Rug tønner 1 2 72 2 72 1 72 2 1 72 2 1 48 2 2 24 2 24 2 72 2 72 2 48 2 29 2 38
3 Bygg tønner 1 1 72 1 80 1 16 1 24 1 16 1 24 1 16 1 24 1 60 1 72 1 47 1 51
4 Malt tønner 1 2 2 1 24 1 24 1 24 1 28 1 60 1 48 1 72 1 55 1 56
5 Havre tønner 1 1 32 1 32 80 1 80 1 72 88 1 16 1 24 1 7 1 14
6 Bokhvetegryn tønner 1
7 Gryn, bygg tønner 1 4 48 5 4 48 5 4 4 48 4 4 32 4 4 48 4 48 5 4 34 4 66
8 Gryn, havre tønner 1 3 32 3 32 2 48 2 48 2 32 2 48 2 72 2 72 3 2 78 2 80
9 Erter tønner 1 3 3 2 2 32 2 32 2 24 2 32 2 72 2 64 3 2 60 2 65
10 Deler, furu hundreder 1 2 48 6 2 48 6 2 48 6 2 48 6 2 48 6 2 48 6 2 48 6 2 48 6 2 48 6 2 48 6 2 48 6
11 Smør tønner 1 22 23 20 22 18 20 18 20 18 20 19 20 20 20 20 19 75 20 66
12 Kjøtt, saltet tønner 1 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 39 5
13 Torsk tønner 1 5 5 4 48 4 4 48 4 4 48 4 4 48 4 48 3 48 4 29 4 47
14 Makrell tønner 1 4 4 4 4 4 4 4 24 3 48 5 4 6 4 9
15 Sild tønner 1 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 32 5
16 Laks, saltet tønner 1 16 14 16 14 16 16 15 1 16
17 Laks, røkt bismerpund 1 1 22 1 1 16 1 1 84 1 2 1 5
18 Ost bismerpund 1 72 72 1 72 72 72 92
19 Talg bismerpund 1
20 Flesk skippund 1 18 20 18 20 17 18 17 18 18 19 19 20 18 17 82 18 95
21 Jern skippund 1 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 12 48 11 12 12 12 13 11 54 12 15 Jern, som indført fra Christiansand o(…)

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.