Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Mandal
År: 1752
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar April Juni Juli August September November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Hvete tønner 1 3 2 48 2 72 2 72 2 64 2 72 2 70 2 75
2 Rug tønner 1 2 72 2 24 2 2 12 1 64 2 12 2 2 32 2 32 2 48 2 32 2 20 2 29
3 Bygg tønner 1 1 48 1 72 1 48 1 72 1 72 1 72 2 2 1 72 1 80
4 Malt tønner 1 1 84 1 72 1 72 1 72 1 72 2 2 16 2 24 1 84 1 86
5 Havre tønner 1 1 24 1 24 1 32 1 32 1 32 1 29
6 Bokhvetegryn tønner 1 4 48 4 48
7 Gryn, bygg tønner 1 4 4 4 48 4 4 48 4 48 4 4 48 4 4 48 4 4 48 4 7 4 41
8 Gryn, havre tønner 1 3 3 3 3 3 3 3 16 3 2
9 Erter tønner 1 3 2 72 2 24 2 48 2 24 2 48 2 48 2 72 2 80 3 2 64 2 70
10 Deler, furu hundreder 1 2 48 6 2 48 6 2 48 6 2 48 6 2 48 6 2 48 6 2 48 6 2 48 6 2 48 6
11 Smør tønner 1 20 20 18 20 18 20 18 20 20 22 22 24 24 20 21 24
12 Kjøtt, saltet tønner 1 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 27 5
13 Torsk tønner 1 3 48 4 4 4 4 4 4 4 3 90
14 Makrell tønner 1 5 4 4 4 4 4 4 4 4 12
15 Sild tønner 1 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 14 5
16 Laks, saltet tønner 1
17 Laks, røkt bismerpund 1 1 24 1 1 1 1 1 5
18 Ost bismerpund 1 72 48 72 48 72 72 48 72 72 72 62 72
19 Talg bismerpund 1
20 Flesk skippund 1 20 12 13 16 16 48
21 Jern skippund 1 13 13 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 12 27 13 Jern, som indført fra Christiansand o(…)
22 Korn tønner 1 1 72 1 72
23 Laks tønner 1 12 14 12 14 14 14 16 13 14 47
24 Flesk røkt skippund 1 14 16 15 17 15 17 16 18 18 15 58 17 19
25 Kjøtt tønner 1 4 5 4 5

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.